Zarządzanie projektem
Zarządzanie budową
Nadzór inwestorski
Zarządzenie kosztami inwestycji
Organizacja przetargów
Usługi konsultingowe
Projektowanie

 

Zarządzanie kosztami

Zarządzanie kosztami inwestycyjnymi obejmuje zarówno etap przygotowania inwestycji, jak i jej realizację. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt końcowy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów realizacji inwestycji i  zachowaniu jak najwyższego standardu wykonania,  zarządzanie kosztami inwestycji obejmuje m.in.:

  • Sporządzenie budżetu na wszystkich etapach inwestycji lub oszacowanie kosztów inwestycji
     
  • Optymalizacja kosztów inwestycji na zakładanym poziomie poprzez kontrolę kosztów we wszystkich fazach projektowania i wykonania oraz analizę założeń budżetu inwestora