Zarządzanie projektem
Zarządzanie budową
Nadzór inwestorski
Zarządzenie kosztami inwestycji
Organizacja przetargów
Usługi konsultingowe
Projektowanie

 

Zarządzanie budową
GAIFA zarządza i nadzoruje robotami budowlanymi we wszystkich branżach, zapewniając przy tym optymalną wydajność oraz najlepszą jakość.