Zarządzanie projektem
Zarządzanie budową
Nadzór inwestorski
Zarządzenie kosztami inwestycji
Organizacja przetargów
Usługi konsultingowe
Projektowanie

 

Zarządzanie projektami
GAIFA współpracuje z profesjonalnymi inżynierami/kierownikami projektu, reprezentujących postawę zorientowaną na klienta.

GAIFA zapewnia:

  • zarządzanie, koordynację i kontrolę projektu, prace inżynieryjne
    i budowlane
  • budżetowanie i kontrolę kosztów
  • planowanie i nadzór postępu prac
  • administrację projektową
  • zapewnienie jakości i bezpieczeństwa
  • odbiory