Szczegółowe informacje

 

        SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

 • możliwość doliczenia wszelkich opłat do kwoty kredytu
 • niskie koszty przyznania kredytu
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • bardzo elastyczny sposób rozliczania transz w kredycie na cele związane z budową nieruchomości
 • możliwość przewalutowania kredytu
 • możliwość opuszczenia raz do roku raty kapitałowo-odsetkowej - wakacje kredytowe
 • możliwość finansowania budowy na każdym etapie inwestycji oraz uproszczona procedura rozliczania nakładów inwestycji
 • profesjonalna opieka Doradcy Kredytowego

        DOCELOWE

 • hipoteka na nieruchomości
 • cesja na rzecz banku praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką

        PRZEJŚCIOWE

 • ubezpieczenie kredytu
 • poręczenie udzielone na podstawie przepisów kodeksu cywilnego
  inne zaakceptowane przez bank